2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI SONU İTİBARİYLE FAKÜLTEMİZİN YANDAL PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM GÜZ YARIYILI SONU İTİBARİYLE FAKÜLTEMİZİN YANDAL PROGRAMINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Üniversitemizin Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasındaki Yatay Geçiş, Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi kapsamında fakültemizde Yandal Programında öğrenim gören öğrencilerin kayıtları kontrol edilerek, anılan yönergemizin 29. maddesinin (d) fıkrası “Yandal programından izinsiz iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.” ve (f) fıkrası “Anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili yönetim kurulu kararı ile en fazla iki yarıyıl ek süre tanınır. Bu süre sonunda yandal programının derslerini başarı ile tamamlayamayan öğrencilerin programla ilişiği kesilir.” Maddesi kapsamında ekli listede bilgileri bulunan öğrencinin ders kayıtları ve süreleri kontrol edilerek Fakültemizle olan ilişiğinin kesilmesine Fakültemizin 10/12/2021 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

 

ÖĞRENCİ NO

ADI

SOYADI

BÖLÜM

170152080

B******

D****

İşletme (İ.Ö.)

 


  • İİSBF
  • 10 Aralık, 2021