2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK DERS SINAVI HAKKINDA

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ TEK DERS SINAVI HAKKINDA

1- Mezun konumunda bulunan fakültemiz öğrencilerinden tek dersten başarısız olanlar (devamsızlık nedeniyle kalanlar hariç) ile mezun olabilmek için kayıtlı oldukları eğitim-öğretim programındaki tüm derslerden başarılı oldukları halde AGNO'ları 2,00'nin altında olması nedeniyle mezun olamayan öğrencilerin, AGNO'larını yükseltmek amacıyla başarılı oldukları bir dersten dilekçe ile başvurmaları halinde ilgili kurul kararıyla tek ders sınavı yapılacaktır.

2- Tek ders sınavları 10/07/2024 Çarşamba günü saat 14:00'da fakültemizin 103 no'lu dersliğinde yüz yüze yapılacaktır.

3- İlan edilen listede ismi olmadığı halde, mezun konumunda olup daha önce devamsızlık hariçinde kaldığı tek dersten gireceği sınavla mezun olabilecek olan öğrencilerimizin, tek ders sınavına girme taleplerini içeren ıslak imzalı dilekçesini 09/07/2024 Salı günü mesai bitimine kadar iisbf@alanya.edu.tr adresine mail yoluyla ya da fakültemiz öğrenci işleri birimine yüz yüze başvuruda bulunabilir.

Mezun konumunda olup tek ders sınavına girecek öğrencilere önemle duyurulur.

Tek ders sınavına girecek öğrencilere ilişkin listeye ulaşmak için tıklayınız.

Tek ders sınavı (Listede olmadığı halde tek ders sınavına girmesi gerektiğini düşünerek dilekçe vermek isteyen öğrenciler için) dilekçe örneği için tıklayınız.


  • İİSBF
  • 04 Temmuz, 2024