Bölüm Hakkında

Programın temel amacı “Ekonomist ve finansçı” yetiştirmek olan ekonomi ve finans programı öğrencilerin iktisat ve finans teorisinde ve temel bilgilere sahip olmalarını, Türk ve dünya ekonomileri hakkında bilgi edinmelerini, bağımsız düşünme ve araştırmalar yapabilmelerini sağlamaktır.

 

Bölüm Yeterlilikleri

  • İşletme, Turizm İşletmeciliği, Uluslararası Ticaret ve Ekonomi Finans alanlarında temel bilgileri anlar, kullanır, değerlendirir ve yorumlar.
  • İşletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarına hâkim olup ve işletmeyi ulusal ve uluslar arası düzeyde analiz edebilir.
  • Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri saptayarak, tanımlar ve çözüme dönük kararlar için uygun kalitatif ve kantitatif tekniklerini uygular
  • İşletmenin çeşitli alanlarında kullanılan yönetim bilgi sistemleri ve bilişim uygulamaları konusunda bilgi sahibidir ve gerekli yazılımları kullanır
  • İşletmenin hukuki boyutlarını kavrar ve değerlendirir
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma; kendine güven ve girişim gücü sahibi olma; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alma
  • En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir
Eski Site