İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

 • Bölüm Hakkında
 • Akademik Kadro
 • Ders Kataloğu
 • Bölüm Hakkında

          İnsan kaynakları yönetimi, bir işletmenin en değerli varlığı olan çalışanların etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen faaliyetler bütünüdür. İnsan kaynakları yönetimi ile amaçlanan; çalışanların işletmeye katkılarının en üst düzeye çıkarılması, işletmeyle bütünleşmelerinin sağlanması ve memnuniyetlerinin artırılmasıdır. Bu nedenle küresel rekabette başarılı olmayı hedefleyen tüm işletmelerde İnsan Kaynakları departmanları en önemli birimlerden biri haline gelmekte ve önümüzdeki yıllarda İnsan Kaynakları Yöneticilerine olan gereksinim ve talebin artacağı öngörülmektedir. Bu doğrultuda insan kaynakları yönetimi bölümü, çalışma hayatına çok boyutlu bir yaklaşımla bilimsel bilgi üretimini ve eğitim faaliyetlerini yürüterek topluma yararlı yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Disiplinler arası yaklaşımıyla Türkiye’de insan kaynakları alanında araştırmalar yaparak ve verdiği eğitimle paydaşların işletme disiplini içerisinde tercih ettiği bölümlerden birisi olmayı hedeflemektedir.

           

             İnsan Kaynakları Yönetimi bölümü mezunları hem özel hem de kamu kurumlarında insan kaynakları yönetimi birimlerinde ve işletme alanında diğer konulardan da aldıkları dersler sayesinde işletme mezunlarının görev aldığı tüm pozisyonlarda görev alabileceklerdir. Bölüm mezunları insan kaynakları planlaması, çalışan ilişkileri yönetimi, eğitim planlaması, kariyer planlaması, performans ve ücret yönetimi gibi insan kaynakları uygulamaları hakkında bilgi sahibi olup, insan kaynakları alanında araştırmacı, danışman, eğitimci olarak çalışabilecek ve kendi firmaları aracılığıyla da hizmet sunabilecektir.

   

  Bölüm Yeterlilikleri

  • Farklı yönetim sahalarında ortaya çıkabilecek problemleri saptayarak, tanımlar ve çözüme dönük kararlar için uygun nitel ve nicel teknikleri uygular.
  • İşletmenin hukuki boyutlarını kavrar ve değerlendirir.
  • Mesleki ve etik sorumluluk bilincini taşımak suretiyle, etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alır; kendine güven ve girişim gücü sahibi olur; takım çalışması içinde dayanışmayı ön plana alır.
  • En az bir yabancı dili sözlü ve yazılı iletişimde Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanabilir.
  • Kişisel, mesleki, yönetimsel ve sosyal sorumluluk becerilerini geliştirir. İletişim, bilgi teknolojileri ve araştırma yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
  • İnsan Kaynakları Yönetimi ve diğer sosyal bilimler ile ilgili konularda akademik ve teorik bilgilere sahip olur.
  • Çalışma ve çalıştırma kavramları hakkında tarihsel, sosyolojik, hukuksal ve psikolojik konularda akademik bilgi sahibi olur.
  • Temel iş kavramlarını İnsan Kaynakları Yönetimi bakış açısı ile yorumlayabilir. İnsan kaynakları planlaması, çalışma ilişkileri, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının gerçekleştirilmesi, eğitim planlaması, performans ve ücret yönetimi, kariyer planlaması, işe alım ve mülakat teknikleri ve yasal konular gibi temel İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarını işletmelerde uygulamalarını yapabilir
  • Kurumsal gelişim, iç müşteri ve dış müşteri memnuniyetini göz önünde bulundurarak kalite süreci yaklaşımını insan kaynakları süreçlerinde uygulayabilir.
  • Kaynak ve varlıkları bütçe, finans ve yasal hükümleri göz önünde bulundurarak, proje ve operasyonları planlama, uygulama ve denetim yetkinlikleri ile yönetebilir.
  • Kendini ve diğer kişileri yönetebilme becerilerine sahip olur.

   

  Eski Site