Kalite Komisyonu Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman UYMAZ

Dekan Yardımcısı

Başkan

Doç. Dr. Yakup AKGÜL

İşletme Bölümü Başkan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bayırlı

Uluslararası Ticaret Bölümü Başkan Yardımcısı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esin YELGEN

İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı

Üye

Nevzat İNCİ

Fakülte Sekreteri

Üye

 
Eski Site