İsteğe Bağlı Staj (Özel Sektör)

 

RESMİ OLMAYAN İŞLETMELERDE STAJ YAPACAK ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE

 

Staj (isteğe bağlı) yapacak öğrencilere 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5-b maddesi gereğince “İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası” yapılacaktır.

Staja başlayacak öğrencilerin sigorta girişlerinin yapılabilmesi için staja başlamadan 10 gün öncesine kadar aşağıda belirtilen belgeleri iş akışına uygun olarak teslim etmeleri gerekmektedir.

  1. İsteğe bağlı (Staj) Çizelgesi (2 Adet)
  2. Staj Aylık Puantaj Cetveli
  3. Sosyal Güvence Bilgi Formu
  1. Öğrencilerimiz “İsteğe bağlı (Staj) Çizelgesi”nden 2 adet doldurup İlgili Bölüm Başkanına, daha sonra ilgili alanları doldurtarak staj yapacakları işletmeye imzalatacaktır.
  2. İşletme tarafından onaylanmış belge ile diğer belgelerin staja başlama tarihinden en az 10 gün önce sigorta girişlerinin yapılabilmesi için Fakülte Sekreterine teslim edilmesi gerekmektedir.
  3. Öğrencilerimiz stajları süresince “Staj Aylık Puantaj Cetveli”ni doldurtarak asıllarını her formda belirtilen tarihin mesai bitimine kadar Fakültemize elden ya da kargoyla ulaştırmaları gerekmektedir. Her Puantaj Çizelgesinin teslim tarihi farklı olup son teslim tarihleri çizelgenin altında belirtilmiştir. Bu formun takibi ve ulaştırılması İşletme sorumluluğunda olmayıp öğrencinin sorumluluğundadır.

NOT:

1) Öğrencilerimiz stajlarına ancak sigorta girişleri yapıldıktan sonra başlayabileceklerdir. Sigorta girişleri yapılmadan işletmede yapılan çalışmalar staj süresinden sayılmayacaktır.

2) Öğrenciler stajlarını İsteğe bağlı (staj) çizelgesinde belirtilen kurumda ve tarihler arasında yapmak zorundadır. Bunun dışında yapılan diğer uygulamalar değerlendirmeye alınmayacaktır ve sigorta işlemleri Fakültemiz  sorumluluğunda değildir.

3) İsteğe Bağlı Stajlar için 2018-2019 yaz döneminde aşağıda belirtilen dönemler belirlenmiştir. Staj yapmak isteyen öğrencilerimiz bu dönemlerden sadece birini tercih edebilirler. İsteğe Bağlı Stajların belirlenen tarihler arasında yapılması zorunludur.

1. Dönem :  3 Haziran – 28 Haziran 2019

2. Dönem :  1 Temmuz - 26 Temmuz 2019

3. Dönem :  5 Ağustos - 30 Ağustos 2019

4) Gerekli belgeler ve stajla ilgili süreç internet sayfamızda (https://isletme.alanya.edu.tr/) ve Fakültemiz Panolarında ilan edilmiş olup, belirtilen koşullara uymayan ya da eksik belgesi bulunan öğrencilerin sigortaları başlatılamayacaktır.

 

FORMLAR VE BELGELER:

 

 

Eski Site