İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı

İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalında, ülkelerin gelişmişlik seviyelerinin hangi nedenlerle zaman içinde farklılaştığına dair iktisat teorileri bütünsel ve sorgulayıcı bir bakış açısıyla ele alınıp incelenmektedir. Lisans ve lisansüstü programlarda açılan derslerde, uluslararası ticaretin iktisadi kalkınmadaki yeri ve işlevine ilişkin teoriler analitik ve tarihsel düzlemde eleştirel bir bakış açısıyla öğrencilere aktarılmaktadır. 

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Profesör ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir::

Prof. Dr. Harun UÇAK (İktisat ABD Başkanı) (İktisat Bölüm Başkanı)

Arş. Gör. Hakan KURT