Misyon ve Vizyon

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nin misyonu; yerel ve ülkesel sorunlara hizmet edecek çözümler üretmek suretiyle;

 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda tanınmış ve saygın bir yeri olan eğitim, öğretim ve araştırma kurumu olmak,
 • Temel işletmecilik ve turizm meslek enformasyonuna sahip yönetici adayları yetiştirmek,
 • Bilimsel ve sektörel araştırmalar yaparak değişen ortamda yararlı ve güncel kalmak,
 • Alanya bölgesinde ve diğer bölgelerde her türlü eğitim ve danışmanlık hizmetlerinde yer almak,
 • Ürettiği her projeye;  kalite, bütünlük ve profesyonel yaklaşımı dahil etmek,
 • Ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ve bu toplantılara ev sahipliği yapmak,
 • Öğretim elemanı niteliğini yüksek tutmak ve öğretim elemanlarına nitelikli bilimsel çalışma ve eğitim yapabilecekleri ortam ve imkanları sunmak,
 • Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel piyasanın, işletmelerin ve kamu yönetiminin gereksinim duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmeyi amaçlayan bir fakülte olmaktır.

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin vizyonu; sektörel ve akademik bazda yetiştirdiği bireyler, gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar ve öncü yenilikleri ile uluslararası düzeyde bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Temel Değerler:

 • Demokratik Yönetim
 • Akademik Özgürlük
 • Atatürk İlkelerine Uygunluk
 • Çevre Bilinci
 • Etik Değerlere Bağlılık
 • Katılımcılık
 • Kurum Aidiyeti
 • Sorumluluk Bilinci
 • Şeffaflık
 • Veriye ve Bilgiye Dayalı Karar Alma
 • Yaratıcılık
 • Yenilikçilik