Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Ticaret Hukuku Anabilim Dalı ticari işletmeler, ticari işletmelerin unsurları, ticari işletmelere ilişkin hukuki işlemler, ticari iş, ticari yargı, şirketler hukuku, şirketlerin sınıflandırılması, kıymetli evrak hukuku gibi araştırma konularını incelemektedir.

İşletme Bölümü müfredatında, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından sunulan dersler aşağıdaki gibidir:

Borçlar Hukuku

Ceza Hukuku

Hukukun Temel Kavramları

İdare Hukuku

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

Kıymetli Evrak Hukuku

Şirketler Hukuku

Ticaret Hukuku

 

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Doçent ve 1 Doktor Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Doç. Dr. Namık HÜSEYİNLİ (Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin AVSALLI