İktisat Teorisi Anabilim Dalı

İktisat Teorisi Anabilim Dalı; iktisadi aktörlerin davranış ve karar verme süreçlerini, piyasaların, ekonomilerin ve küresel ekonominin işleyişini matematiksel metotlara dayanarak eleştirel bir çerçevede öğrencilere aktarmaya çalışır. Bu anabilim dalında lisans ve lisansüstü programlarda verilen derslerde iktisadi modeller vasıtasıyla öğrencilere üretici ve tüketici davranışlarına ilişkin teoriler de anlatılmaktadır.

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Doç. Dr. Yakup ARI (İktisat Bölüm Bşk. Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Sezin ZENGİN FARIAS MARTINEZ

Arş. Gör. Nesrin AKBULUT