Kalite Komisyonu Üyeleri

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Osman UYMAZ Başkan
Doç. Dr. Yakup AKGÜL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tahire HÜSEYİNLİ Üye
Arş. Gör. Hakan KURT Üye
Semra İNANÇ Üye
Emine Selcan ATAK (Öğrenci Temsilcisi) Üye