Tarihçe

İşletme Fakültesi, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak, 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Kanunun değişik ek 30 uncu maddesine göre, 20.06.2003 tarihli Bakanlar kurulu kararınca kurulmuş ve karar 3 Temmuz 2003 tarih ve 25157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Fakültemiz 2005-2006 eğitim-öğretim yılında “Turizm İşletmeciliği” bölümü ile hizmete başlamıştır. 2008-2009 öğretim yılında “İşletme Bölümü” açılmış olup her iki bölümde 2009-2010 eğitim öğretim yılında ikinci öğretimler açılmıştır. Fakültenin büyütülmesi çalışmaları hızla devam etmiş ve 2009 yılında sırasıyla "Uluslararası Ticaret", "Yönetim Bilişim Sistemleri", "Ekonomi ve Finans" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" bölümleri açılmıştır.

Halihazırda “İşletme”, "Uluslararası Ticaret", "İktisat", "Maliye" ve "İnsan Kaynakları Yönetimi" bölümlerinde lisans eğitimleri devam etmektedir. Avrupa Birliği Eğitim Programı kapsamında yürütülen Erasmus ve Mevlana Değişim programları ile öğrencilerimiz yurt dışına, Farabi değişim programı ile de yurt içinde farklı üniversitelere gönderilmektedir.

Fakültemizin adı 03.10.2019 tarih ve 1613 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi sonrasında da 03.09.2021 tarih ve 4455 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi olarak değiştirilmiştir.