Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı

Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı yönetim teorileri, örgüt teorileri, örgütsel davranış, örgütsel iletişim, örgüt kültürü, stratejik yönetim, farklı kültürlerin yönetimi, çalışan ilişkileri yönetimi, insan kaynakları yönetimi, uluslararası yönetim, çağdaş yönetim yaklaşımları, liderlik, ekip yönetimi, örgütsel bağlılık, işe adanmışlık gibi araştırma konularını incelemektedir.

İşletme Bölümü müfredatında, Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı tarafından yürütülen dersler aşağıdaki gibidir:

Çağdaş Yönetim Yaklaşımları

Çalışan İlişkileri Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

İş Etiği

Farklı Kültürlerin Yönetimi

Girişimcilik

Kurumsal Yönetişim

Liderlik ve Ekip Yönetimi

Örgütsel Davranış

Örgütsel İletişim

Sosyal Psikoloji

Stratejik Yönetim

Örgüt Kuramları

Örgütsel Tasarım (Örgüt Geliştirme)

Uluslararası Yönetim

Yenilik Yönetimi (İnovasyon)

Yönetim ve Organizasyon

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 3 Doçent, 1 Doktor Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Doç. Dr. Mustafa YILDIRIM (Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Miraç Savaş TURHAN

Doç. Dr. Engin ÜNGÜREN (İşletme Bölüm Başkan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Serdar ARSLAN

Arş. Gör. Murathan TUNCER

Arş. Gör. Nazlı TÜRKER