İktisat Politikası Anabilim Dalı

Günümüz gelişmiş/sanayileşmiş ve gelişmekte olan ekonomilerinde iktisadi büyüme ve fiyat istikrarı, ödemeler dengesi ve denkliğinin sağlanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, işsizliği tam istihdam ve tam istihdama yakın düzeye ulaştırmak,  ve kaynakların etkin tahsisi ve kullanımına ilişkin hususlar hayati önem taşımaktadır. İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nın amacı bu hedeflere giden yolda uygulanacak olan mikro ve makro politikalara yönelik bilginin analitik ve sorgulayıcı bir çerçevede öğrencilere aktarılmasıdır.

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Profesör ve 2 Doçentten oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Prof. Dr. Seymur AĞAZADE

Doç. Dr. Mert TOPCU

Doç. Dr. Özgür UYSAL