Bölüm Hakkında

İktisat Bölümü, 2009 yılında Ekonomi ve Finans Bölümü ismiyle Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi altında kurulmuştur.  Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinin kurulması ile İşletme Fakültesi altında yer alan bölümümüz 2020 yılı itibariyle İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında “İktisat Bölümü” olarak araştırma ve öğretim faaliyetlerine devam etmektedir.

Bölümün temel amacı, iktisat teorisi ile ilgili temel bilgilere sahip, analitik düşünebilen, yenilikçi ve vizyon sahibi iktisatçılar yetiştirmektir.

Bölüm Yeterlilikleri

  • Güncel ekonomik olayları kavrayarak, analiz edebilmek ve yorumlayabilmek
  • İktisat bilimi ile ilgili temel kavram ve varsayımları anlama becerisi kazanmak
  • Farklı iktisadi düşünce sistemlerini bilen ve bu sistemleri sorgulayabilmek
  • Türkiye ekonomisinin tarihi ve bugünü hakkında bilgiye sahip olmak
  • İktisat politikalarını yorumlayabilmek ve dünya ekonomisindeki gelişmeleri izleyip değerlendirebilmek
  • Disiplinler arası bir yaklaşım içinde takım çalışması yapabilme becerisi kazanmak
  • Mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincinde olmak