Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı

Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı yerel ve uluslararası muhasebe standartları, denetim standartları, finansal piyasalar ve kurumlar, uluslararası finans, sermaye piyasaları, kurumsal finans, davranışsal finans, işletmelerin finansal yapıları, finansal piyasaların işleyişi, varlık fiyatlandırması, yatırım ve portföy yönetimi gibi araştırma konularını incelemektedir.

İşletme Bölümü müfredatında, Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı tarafından sunulan dersler aşağıdaki gibidir:

Bankacılık

Bilgisayarlı Muhasebe

Borsa ve Teknik Analiz

Devlet Muhasebe Sistemi

Finansal Okuryazarlık

Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Finansal Risk Yönetimi ve Türev Piyasalar

Finansal Yönetim

İhtisas Muhasebesi

Mali Tablolar Analizi

Maliyet Muhasebesi I

Maliyet Muhasebesi II

Muhasebe I

Muhasebe II

Muhasebe Denetimi

Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları

Para ve Banka

Sermaye Piyasası ve Portföy Yönetimi

Sigortacılık

Şirketler Muhasebesi

Türkiye Denetim Standartları

Uluslararası Finans

Yatırım ve Proje Analizi

 

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Profesör, 2 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Prof. Dr. Süleyman UYAR 

Doç. Dr. Ercüment OKUTMUŞ

Doç. Dr. Mehmet Fatih GÜNER

Dr. Öğr. Üyesi Esin YELGEN

Dr. Öğr. Üyesi Osman Nuri ŞAHİN