Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı

Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı yöneylem araştırması, matematiksel optimizasyon, sezgisel / metasezgisel optimizasyon, çok kriterli karar verme, istatistiksel analiz ve uygulamaları, tahminleme, karar destek sistemleri, zaman serileri analizi gibi araştırma konularını incelemektedir.

İşletme Bölümü müfredatında, Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı tarafından sunulan dersler aşağıdaki gibidir:

Bilimsel Araştırma Yöntemleri

İstatistik I

İstatistik II

Yöneylem Araştırması I

Yöneylem Araştırması II

 

Anabilim Dalı, faaliyetlerini 1 Profesör, 1 Doçent ve 1 Araştırma Görevlisinden oluşan akademik kadrosu ile sürdürmektedir:

Prof. Dr. Kemal VATANSEVER (İşletme Bölüm Başkanı) (İşletme Anabilim Dalı Başkanı) (Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Yakup AKGÜL (İşletme Bölüm Başkan Yrd.)

Arş. Gör. Haris AKARSU