2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ ÖĞRETİMİ HAKKINDA

2023-2024 eğitim-öğretim yılında Üniversitemiz akademik birimlerinde 11.06.2024 tarih, ve 12/80 sayılı Senato Kararına istinaden yaz öğretimi açılmayacak.

2023-2024 eğitim-öğretim yılı yaz öğretiminde diğer yükseköğretim kurumlarından ders almak isteyen öğrencilerimizin "Yaz Öğretimi Yönergesi"nin 16. maddesinde açıklanan hükümler doğrultusunda kayıtlı bulundukları Fakülte/Yüksekokullarına başvurmaları gerekmektedir.

1-) Farklı Üniversitelerin Yaz Okullarından ders almak isteyen öğrencilerin ‘Kurum Dışı Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu’nu doldurarak imzalı bir şekilde ve almak istedikleri derslerin onaylı içerikleriyle birlikte iisbf@alanya.edu.tr adresine pdf formatında göndermeleri gerekmektedir.

2-) Yapılacak başvurular Üniversitemiz "Yaz Öğretimi Yönergesi"nin ilgili maddeleri gereğince değerlendirilecektir.

3-) Üniversitemiz "Yaz Öğretimi Yönergesi"ne uygun olan başvurular ders içerikleri bakımından uygunluğunun kontrol edilmesi için ilgili Bölüm Başkanlıklarına iletilecektir.

4-) Başvurunuzun iisbf@alanya.edu.tr adresine ulaşmasına istinaden değerlendirme süreci 7 ile 14 gün içinde tamamlanacaktır. Bu nedenle başvurunuzu değerlendirme sürecini dikkate alarak yapmanız gerekmektedir.


  • İİSBF
  • 02 Temmuz, 2024